Spitfireclub Vlaanderen VZW

Verzkeringen

De verzekeringsmakelaars MARSH en SLC hebben samen met de Belgian Historic Vehicle Associarion een interessant verzekeringspakket ontwikkeld voor de leden van de Spitfire Club Vlaanderen.

Dit verzekeringsproduct is ontwikkeld rekening houdend met de te verzekeren risico's en de verlangens en behoeften van de oldtimer liefhebbers.
Dit product is tevens gebaseerd op een onpartijdige analyse van een bepaald aantal op de Belgische markt beschikbare verzekeringsovereenkomsten.

Het verzekeringspakket omvat:

Burgerlijke Aansprakelijkheid (inbegrepen bijstand): verplichtend
Rechtsbijstand: optioneel
Bestuurdersverzekering: optioneel
Omnium: optioneel

Hierna vindt u een korte samenvatting van de belangrijkste punten van dit product:

Dekking zowel overdag als 's nachts enkel voor vrijtijdsgebruik
Dekking in alle landen vermeld op de groene verzekeringskaart
Geen kilometerbeperking
Geen beperking van bestuurder
Geen bewijs leveren wanneer het voertuig wordt gebruikt in het kader van clubactiviteiten
Bijstand aan het voertuig is inbegrepen in de dekking
Dekking is niet geldig indien het voertuig wordt gebruikt voor:
commerciële of winstgevende doeleinden
verhuur en vervoer van goederen
deelname aan snelheids- regelmatigheids en behendigheidsrally's
dagelijks gebruik
woon-werk verkeerVoor meer informatie en tarieven kan u zich wenden tot:

MARSH ANTWERPEN
Uitbreidingstraat 180
2600 BERCHEM
Inschrijving CBFA 014192A
03/286.64.11 (tel)
03/286.65.62 (fax)

MARSH ROESELARE
Kwadestraat 151a bus 11
8800 ROESELARE
Inschrijving CBFA 014192A
051/24.66.77 (tel)
051/21.08.26 (fax)Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij de hierboven vermelde kantoren.
Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35. Tel. : 02/547 58 71 – Fax : 02/547 59 75 - www.ombudsman.as.

Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de CBFA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14, en is terug te vinden op www.cbfa.be.