Spitfireclub Vlaanderen VZW

Techniek

Een Triumph Spitfire is geen gemiddelde moderne wagen. In tegenstelling tot moderne wagens moet de motorkap van de Spit vaak open, al was het maar om de vitale vloeistofpeilen te controleren.
Zwarte handen horen daarbij.

Kleppen

Een goede afstelling van de kleppen is vooral met het gebruik van het huidige "vuurwater" erg belangerijk. Toen onze Spit gebouwd werd en de wagens nog met echte benzine reden werd afstellen om de 20000 km aangeraden. Nu is een controle om de 10000 km zeker geen overbodige luxe. (tenzij de cilinderkop aangepast werd op loodvrije)
Waarom kleppen stellen?
Spitfire kleppen

Steeds de kleppen afstellen bij koude motor! Verwijder het kleppendeksel om de toegang tot de tuimelaars te verkrijgen en verwijder de bougies zodat de motor makkelijker kan rondgedraaid worden. De kleppen van voren naar achteren nummeren. De krukas draaien door aan de ventilatorbladen te draaien totdat de kleppen volgende standen bereiken:


Kleppen 1 en 3 afstellen terwijl kleppen 6 en 8 ingedrukt zijn
Kleppen 2 en 5 afstellen terwijl kleppen 4 en 7 ingedrukt zijn
Kleppen 6 en 8 afstellen terwijl kleppen 1 en 3 ingedrukt zijn
Kleppen 4 en 7 afstellen terwijl kleppen 2 en 5 ingedrukt zijn.


Een voelermaatje van 0,25 mm (0.010 in) tussen de toppen van elke klep en de tuimelaar steken om de tuimelaarspeling van elk paar kleppen bij bovengenoemde 4 standen te controleren. Waar afstelling noodzakelijk is, de stelschroef naar vereiste draaien, zodat een weinig wrijving ontstaat wanneer het voelermaatje over de kleptop bewogen wordt. De stelschroef opnieuw vastdraaien en de speling opnieuw controleren.

Bougies en kleppendeksel terug monteren. Gebruik een nieuw dichting.

Ontsteking

Alvorens te starten met de werkzaamheden eerst alvast de technische gegevens betreffende de ontsteking en motorafstelling. Gegevens zijn voor een 1500. Waar die afwijken staan de gegevens voor de 1300 tussen haakjes in het rood.

wat meten? eenheid te meten waarde
bobine Merk Lucas
bobine Type 15C6 (16C6)
ballastweerstand (niet altijd aanwezig) ohm 1,3 - 1,5
primaire weerstand ohm 1,30 - 1,45 (1,43 - 1,58)
ontstekingsvolgorde 1 - 3 - 4 - 2
afstand contactpunten mm 0,5 (0,4)
kontakthoek ° / (%) 46-56 (51-62) [40-42 (44-47)]
ontstekingstijdstip - voor BDP statisch ° 10° (6° tot motornummer FK25000, 8° nadien)
ontstekingstijdstip - dynamisch en vacuümkromme op aanvraag volgens type
Bougies MK I en II merk Champion L87Y (korte schacht)
Bougies MK III en IV merk Champion N9Y (lange schacht)
Bougies 1500 merk Champion N12Y (lange schacht)
elektrodenafstand mm 0,65
stationair toerental RPM 650 - 750 (800 - 850)
CO gehalte bij stat. toerental Vol % CO 3,0 - 4,0 (2,5 - 4,5)
HC gehalte bij stat. toerental ppm 500
CO² gehalte bij stat toerental Vol % CO² 13 - 16
O² gehalte bij stat toerental Vol % O² 0,5 - 2,0
druk brandstofpomp bar 0,1 - 0,18

Om goed te kunnen functioneren hebben we bij een benzinemotor een elektrische vonk nodig die het benzine/luchtmengsel in de verbrandingskamer op het juiste moment ontsteekt. Het ontstekingssysteem is gebaseerd op het in een spoel (bobine) omzetten van de lage batterijspanning in een hoge spanning tussen de elektroden van de bougies. De vonk die daar ontstaat doet het mengsel ontbranden. De hoogspanning in de spoel ontstaat door het stelselmatig onderbreken en terug schakelen van de laagspanning. Dit gebeurt bij onze wagentjes nog door middel van kontaktpuntjes (vis platinéés) Latere US modellen waren uitgerust met een elektronisch systeem. Dit systeem komt hier niet ter sprake, meer inlichtingen bij info@spitfireclubvlaanderen.be . Noteer ook dat dit systeem al vele jaren niet meer gebruikt wordt en enkel terug te vinden is op oldtimers.

De kontaktpuntjes dus: als je weet dat bij een 4 cilinder motor de kontakten 2 maal schakelen per krukasomwenteling (4 maal per nokkenasomwenteling = 2 krukasomwentelingen) begrijp je dat bij een snelheid van ± 90km/u de kontaktpuntjes 6000 keer per minuut schakelen. Dus 100 keer per seconde. Ze moeten dus wel in topconditie zijn, anders loopt het mis. Om de 10000 km bijregelen en na 15000 km vervangen.

Spitfire ontstekingspunten

AfstellenVerwijder de 2 klemmen en neem de kap voorzichtig van de stroomverdeler af. Reinig de binnenkant met een droge vod. Indien de koperen kontakten aan de binnenkant ingebrand zijn, vervang de kap. Druk een paar keer op het kooltje in het midden, dit moet soepel bewegen. Verwijder de rotor voorzichtig. Draai de motor rond tot de nok op de as de kontaktpunten zo ver mogelijk oplichten (1). Meet met een voelermaatje van 0,4 mm de afstand tussen de kontactpunten (2). Indien de afstand niet klopt, draai dan de schroef (3) een weinig los Controleer ook of de puntjes niet ingebrand zijn, indien dit zo is moeten de kontaktpunten vervangen worden. Blauw gebrande kontakten wijzen op een defekte condensator. Beide vervangen!

Vervangen

Verwijderen: bewegende contactveer van klempunt verwijderen en tegelijkertijd de contactarm van de draaipunt aflichten. De twee kabels van het klempunt losmaken, de schroef (3) verwijderen en de vaste contactpunten uitlichten. monteren: beschermmiddel van de nieuwe contactpunten verwijderen met wat benzine, het vaste contact over het draapunt aanbrengen en met de schroef (3) los bevestigen op de basisplaat. De twee kabels aan het klempunt bevestigen en, terwijl het veerblad tegen de bewegende contactarm gedrukt wordt, de samenstelling over het draaipunt neerlaten. De veer in het klempunt aanbrengen om de twee aansluitingen aan de achterkan stevig in te sluiten. Contactpuntafstand afstellen en de schroef aandraaien.

Terug monteren van kap en kabels

Let bij de montage op de volgorde van de kabels. De ontstekingsvolgorde is 1-3-4-2. De plaats van de eerst cilinder is gemerkt met het zwarte rondje. Let op: de stroomverdeler draait tegen wijzerzin. (wat verwacht ge anders van een Engelse auto?)


Afstellen ontstekingstijdstip

Nadat we de kontaktpuntjes vervangen hebben is het nodig het ontstekingstijdstip opnieuw af te stellen. Dit kan op 2 manieren, nl. statisch en dynamisch. De dynamische afstelling is de meest juiste en gebeurt bij draaiende motor met behulp van een stroboscooplamp. Wie dergelijke lamp heeft zal ook wel op de hoogte zijn van het gebruik. De centrifugaal en vacuüm krommes zijn te verkrijgen op aanvraag. Wel het juiste motortype opgeven aub.
Statische afstelling gebeurt als volgt:

1. Plaats een 12 volt testlampje tussen de massa en de en de negatieve uitgang van de bobin
2. Verwijder de kap van de stroomverdeler en draai de krukas tot de inkeping op de poulie overeen komt met de juiste waarde (zie tabel hierboven)
3. Controleer dat de rotorarm naar het contact van de eerst cilinder wijst, draai anders nog een rondje verder.
4. Draai de klembout van de stroomverdeler iets los
5. Zet het contact aan. Draai de stroomverdeler in tegenwijzerzin tot het testlampje brandt, draai vervolgens terug in wijzerzin tot het lampje juist uitdooft.
6. Maak de klembout vast, zet het contact af en verwijder de testlamp.